MAISZI

Pszichiátriai Betegek Integrált Szociális Intézménye

További info

CME képzés

Szakorvosok folyamatos továbbképzése

További info

TÁMOP- 1.4.1-11/2

Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munakerő-piaci programok

További info

PsychArt24

24 órás művészeti maraton
Művészettel a diszkrimináció ellen

További info

BETŰMÉRET

BETŰMÉRET

A TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0003 kódszámú, "Közösségi feledatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása" program keretében megvalósuló "Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás" című projekt képzési fázisa lezárult. A képzés lebonyolításában a Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület (VIKOTE) volt együttműködő partnerünk.

A projektbe beválogatott diplomás munkanélküliekből (pszichológusokból, szociális munkásokból, pedagógusokból) "Kognitív viselkedésterapeuta konzultáns" végzettségű szakembereket képeztünk. A résztvevők 6 hónapos elméleti és gyakorlati képzésben részesültek. Ez alatt az idő alatt elsajátították a kliens-terapeuta kommunikációt, fejlődött empátiás készségük, megtanulták felismerni a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban megjelenő kóros tüneteket és megtanulták a kognitív viselkedésterápia jó gyakorlatát alkalmazni szakmai munkájuk során. A képzésről kikerülő friss ismereteket és kompetenciákat szerző munkaerő feladata a működési területén a mentális problémákkal, viselkedészavarokkal küzdő emberek munkavállalási képességének, tanulási készségéknek fejlesztése, életminőségük javítása.

A képzést 20 fő kezdte el és 18-an tettek sikeres záróvizsgát. A képzést sikerrel befejezők közül 15 fő el is helyezkedett a nyílt munkaerőpiacon. 

BETŰMÉRET

Bizonyos betegségtípusok után adókedvezmény illeti meg a magánszemély adózót. A személyi kedvezményt az Szja tv. szerint súlyos fogyatékos magánszemélynek minősülő személy érvényesítheti az összevont adóalap adójából.
Súlyos fogyatékos személynek azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.
A kedvezmény mértéke az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg. 
A súlyos fogyatékosság eseteit, illetve a betegségeket a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó minősítéseket, kapcsolódó igazolásokat a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet határozza meg.

Fő szabály szerint a Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő magánszemélyek a betegség fennállásáról kiállított igazolás birtokában jogosultak a személyi kedvezmény igénybevételére. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban részesül, illetőleg a támogatást megállapító határozat alapján az a személy, akinek fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították. Az ideiglenes igazolásokat évente kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell újra igazolni.

Gyermek helyett a szülő nem jogosultak a kedvezmény figyelembevételére.

BETŰMÉRET

Időpont:   2014. szeptember 23. (kedd) 14,00-17,30 óra
Helyszín: SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest, VIII. ker. Balassa utca 6.

Az emlékülés áttekintést ad Dr. Fischer Jakab három évtizedes pozsonyi munkásságáról és pszichiátria száz évvel ezelőtti helyzetéről.

Program:
Előadás
Bitter István - A hazai pszichiátriai iskolák folyamatossága
Fischer János - Fischer Jakab élete
Kapronczay Károly - Ideg-, elmegyógyászat Magyarországon a 19/20. század fordulóján
Katarina Pekarova - Fischer  Jakab  és  a  Pozsonyi  Orvos-Természettudományi Egyesület
Baran Brigitta - Fischer Jakab munkássága

Kerekasztal
Baran Brigitta, Kapronczay Károly, Katarina Pekarova, Kiss László
Pszichiátriai ellátás, oktatás és kutatás a 20. sz. elején Magyarországon

Bővebben: Pszichiátriai ellátás, oktatás és kutatás a 20. század elején Magyarországon - Fischer Jakab...

BETŰMÉRET

2014. április 8-tól "közbeszerezhetőek" vagyunk!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az MNV Zrt. együttműködésében a szociálisan felelős közbeszerzés széleskörű alkalmazása érdekében a védett foglalkoztatók termékeit és elérhetőségét összegező adatbázis jött létre. Az adatbázis létrehozásának célja, hogy az NFM elősegítse a szociális szempontok minél szélesebb körű alkalmazását, valamint növelni szeretnék a védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések számát.

Mi is benne vagyunk az adatbázisban.

Keresse közbeszerezhető termékeinket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján.